ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)

อักษรย่อ

สถานที่ตั้ง

.

.

โทรศัพท์

วันสถาปนา

สีประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

.

.

.

.

.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำคณะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

Triam Udom Suksa Patthanakarn Suvarnabhumi School

ต.อ.พ.ภ. , T.U.P.P

๑๙๙ ซอยร่มเกล้า ๑๗ แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

๑๐๕๒๐

๐-๒๑๓๐-๖๔๔๕

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สีชมพู-น้ำเงิน

พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ตราพระเกี้ยว

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม”

“ สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

เรียนดี ประพฤติดี มีทักษะการวิจัย

เรียนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คณะรัตนพิศาล

คณะวิมานเทเวศร์

คณะวิเศษไชยศรี

คณะมณีนพรัตน์

คณะสวัสดิโสภา

สีแดง

สีเหลือง

สีเขียว

สีฟ้า

สีม่วง