เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการสุวรรณภูมิได้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการชั่วคราว เป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 และได้ย้ายมาที่ตั้งปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่ให้การดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ ในฐานะโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองโรงเรียนจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในความเป็นลูกพระเกี้ยวน้อยสืบไป