การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาห้องเรียนปกติ ของนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุว Read More ...

ประกาศเรื่อง ประกาศผลการสอบวัดระดับ TUPP TEST สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุ Read More ...