กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิทยากรภายนอก ระดับชั้น ม.6 (รอบ 1)

กุมภาพันธ์, 2020

04กุมภาพันธ์All Day05กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิทยากรภายนอก ระดับชั้น ม.6 (รอบ 1)

Time

กุมภาพันธ์ 4 (อังคาร) - 5 (พุธ)

Location

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เลขที่ 199 ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Organizer

งานแนะแนว