รับสมัครสอนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)

พฤศจิกายน, 2019

01พฤศจิกายนAll Day15รับสมัครสอนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)

Time

พฤศจิกายน 1 (ศุกร์) - 15 (ศุกร์)

Location

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เลขที่ 199 ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Organizer

กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการ