อาจเป็นรูปภาพของ 20 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรศัพท์ และ ข้อความ