ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์วิไล เพชรรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 โครงการห้องเรียนพิเศษศิลปะ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในการประกวดวาดภาพระบายสี “เมืองมีนคืนความสดใสให้แม่น้ำคูคลอง” ในงานคูคลองน้ำใสเยาวชนเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายพงษ์พิชญะ พันธุสิทธิ์เสรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี ค่ายที่ 1 (รุ่นที่ 24) ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวปิ่นทอง ส่งสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 1 (รุ่นที่ 24) ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายกฤษณ์ บูรสุขสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 1 (รุ่นที่ 24) ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายกนกพล นาคะโยธินสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 1 (รุ่นที่ 24) ปีการศึกษา 2566