ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน  

นักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ สมเป็นแบบอย่างลูกพระเกี้ยวน้อยสุวรรณภูมิ นักเรียนดีเด่นด้านทักษะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุววรรณภูมิ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ การเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 [...]