ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 และวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2