Slide thumbnail
หน้าแรก2020-02-21T00:50:10+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกาศ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

ครูต.อ.พ.ภ.รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้

ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยครูวรพล ศรีเทพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูธีรพงษ์ สดใส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ [...]

กิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562 [...]

คณะครูต.อ.พ.ภ.เป็นวิทยากรติวโครงการสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์

วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการปันน้ำใจ สานสายใย [...]

รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 GMMTV ) ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 [...]