Slide thumbnail
หน้าแรก2021-01-21T02:13:30+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา (TUPP PRE TEST) ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ

การงดกิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ​นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [...]

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 [...]

โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. ครั้งที่ 7

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ [...]