Slide thumbnail
หน้าแรก2024-06-17T05:19:00+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย”

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยดวงใจเฉลิงพระเกียรติเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

การอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํานักเรียนโรงเรียน ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

    • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 120 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)