Slide thumbnail
หน้าแรก2020-11-30T10:47:24+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกาศ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. ครั้งที่ 7

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ [...]

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วันที่ 21 กันยายน [...]

พิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและราบรื่นในการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียนใหม่

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและราบรื่นในการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 3 ) [...]

การลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ (อาคาร 3)

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบพิเศษ 5 ชั้้น (อาคาร3) [...]

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกประธานและเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ [...]

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคารเรียน 7 สิงหาคม 2560

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคารเรียน 7 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นพระจำทุกปีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [...]