Slide thumbnail
หน้าแรก2022-04-28T04:58:31+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อมูลสำคัญ  ปีการศึกษา 2565

ประกาศ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดีพร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดีพร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (คลิก)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนผ่านเข้ารอบที่ 3 รายการแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft

การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน  

นักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ สมเป็นแบบอย่างลูกพระเกี้ยวน้อยสุวรรณภูมิ นักเรียนดีเด่นด้านทักษะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน