Slide thumbnail
หน้าแรก2020-03-18T08:23:08+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบ 2
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ (EP) รอบ 2
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบ 2
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ (EP) รอบ 2

ประกาศ

การคัดเลือกผู้ประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ )

ประกาศแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

บรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 22 - 25 [...]

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ [...]

พิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ชมรมผู้ปกครองและครู [...]

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหอพระพุทธรูป พระพุทธศากยมุนีศรีสุวรรณภูมิ และจัดตั้งกองทุนการศึกษา [...]

ครูต.อ.พ.ภ.รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้

ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยครูวรพล ศรีเทพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูธีรพงษ์ สดใส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ [...]