Slide thumbnail
หน้าแรก2021-09-18T10:25:16+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อมูลสำคัญ  ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

นักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา