Slide thumbnail
หน้าแรก2021-04-09T09:28:05+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบ2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา (TUPP PRE TEST) ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น​ ม.1 และม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ​ ปีการศึกษา​ 2564

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2564

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ [...]

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ

กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ เป็นกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ ได้แก่ นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวธัญพร  บุญสุภา  [...]