Slide thumbnail
หน้าแรก2019-12-12T04:16:46+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกาศ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม/ผลงาน

คณะครูต.อ.พ.ภ.เป็นวิทยากรติวโครงการสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์

วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการปันน้ำใจ สานสายใย [...]

รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 GMMTV ) ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 [...]

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ประกาศ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการแข่งขันระดับประเทศรายการ    [...]

ต.อ.พ.ภ.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3  [...]

ต.อ.พ.ภ. คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต  ชาติไทย ด.ช. [...]

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

"สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ประกาศ

ดูประกาศทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน

คณะครูต.อ.พ.ภ.เป็นวิทยากรติวโครงการสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์

วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการปันน้ำใจ สานสายใย [...]

รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 GMMTV ) ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 [...]

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ประกาศ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการแข่งขันระดับประเทศรายการ    [...]

ต.อ.พ.ภ.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3  [...]

ต.อ.พ.ภ. คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต  ชาติไทย ด.ช. [...]