อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความ