อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ของเล่นเด็ก, ตาราง และ ข้อความ