อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ