อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความ