วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบภาคปฏิบัติคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยนายบรรจบ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจริยา จงสุขสันติกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครูเข้าร่วมในการสอบคัดเลือก ณ สนามฟุตซอล มัสยิดอัลบุซรอ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังเล่นฟุตบอล, ผู้คนกำลังเล่นฟุตบอล และ ข้อความพูดว่า "ALS PEPTEN TRIAMPAT WARNABHUMI TRIAMPAT SUVARNABHUMI TRIAMPAT SUVARNABHUMI 15"

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ