อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ