อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, โทรทัศน์, ห้องข่าว และ ข้อความ