อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, โรงพยาบาล, ห้องข่าว และ ข้อความ