อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, แคลริเน็ต, ฟลุต และ ข้อความ