อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, วัด, แท่นบรรยาย และ ข้อความ