อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, วัด, แท่นบรรยาย และ ข้อความ