อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, แท่นบรรยาย, วัด และ ข้อความ