อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แคลริเน็ต, ฟลุต และ ข้อความ