ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง TUPP 🎉
🏅เด็กชายอนาวิล ศิริพัฒกุล
🏅นายเกียรติพัทธ์ ทองประเสริฐ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท 🏆
การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา 🌏
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ODS Open House 2023
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ฝึกซ้อมโดย คุณครูธนานันต์ จำปา