อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความ