ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ม.2/10 และผู้ปกครองนักเรียน ม.3/10 ที่บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค และบริจาคเสื้อกันฝน จำนวน 15 ตัว ให้กับสารวัตรนักเรียนที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน