โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณ คุณธีระยุทธ เยาวโรจน์
ที่ได้มอบยางมะตอยเพื่อให้ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์ในการปรับพื้นที่ถนนต่อไป