ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นายธนภัทร มณีวงค์ ม.6/8
2. นายพงษ์เพชร จึงมงคลวงษ์ ม.6/8
3. นายอินทัช กฤตนิรัติศัย ม.6/8
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมของโครงการระดับประเทศ Chula Smart Campus Future Energy Iot APP Contest จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย