1. นายฐิติกร อ่วมแป้น
2. นายติณณภพ คำผล
3. นายพาวิทย์ น้อยโฮม
4. นายวุฒิกร ตันธนะเดชา
5. นางสาวอารียา แซ่เอี้ยว
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองทองแดง รายการ ประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ดูแลและฝึกซ้อมโดย ทีมคุณครูดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ