1. เด็กหญิงดมิสา คำวงค์
2. เด็กหญิงธญาภร เลิศประธานพร
3. เด็กชายธรรศ เหล่าภัทรเกษม
4. เด็กชายนิธิศ ไพบูรณ์
5. เด็กหญิงพิณรวีร์ ศาสนวิบูลย์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ รายการการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ดูแลและฝึกซ้อมโดย ทีมคุณครูดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ