อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรี่มเรียบอุดคึกษาพัดนากาสรง TRIMUDOMSUKSA PATTHANAKARN SUVARNNABHUMI . บุ่อยูเขมเป็นชิา KAITGR สริการำพอัินรรมหว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน จันท์เกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที่ 49 จังหวัดจันทบุรี THAMUME นางสาวอิสรีย์ แสงดอก นักเรียนชั้น ม.4/8 ได้ผ่านกรคิดิวเื่อปินุ ประเภทกีฬาเทควันโด พาเทควันโด ต่อสู้หญิง รุ่นน้ำหนัก 73 ก.ก. ขึ้นไป ระหว่างวันที่2 กรกฎาคม 2567 จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมมหศกรรมกีพาแห่งชาติ จันท์เกมส์ ต่อไป ល ศูนย์กีฬาประชานิเวศ กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2567 02-130-6445 130 30- 6445 土 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่นเทลา17 ถ.ม.รั่มเกล่า แขวงคลองสามประเวต ผดสาคาระปัง กรุงเทมมหานคร 10520"