อาจเป็นรูปภาพของ ‎12 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎โรงเรียนตรียบอุดคึกษาพับนากส TRIMUDOMSUKSA PATTHANAKARN TRMUDOMSLKSAPATTATHKAIUIAPIH SUVARNNABHUMI . ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน ครั้งที่ 8 ปร ระหว่างวันที่ 0-12 12 ฤษภาคม 2567 รางวัลร่องชนะเลิศ การแต่งมันวา "និកន".ពាកក) การแตกร อันดันที่ พ้รันรสัด မြမိသုန်သုာငမိုင်းရေ วาดน้า การแข่งขันว่ายน้ำ "อางค์การบ "องค์การบริหาร่วเจินหวัด ครั่งที่ pionship" ن การแข่งยันก็ฟาว่ายน้ำ จบอ.ชลบุรี จบต SWIMMING2567 2567 sWIMM เด็กหญิงพลอยปภัส ทองแดง นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน 5 เหรียญทอง และ 5 เหรียญเงิน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ (Swimming 2567) ល องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับรวจผลโตดนสมาคมว่ายน้ำแห่งประเท ระหว่างวันที่ 10-12 พค 2567 0 02- 02-130-6445 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่นเทยา17 ถน.ร่นเกล่า แหขวงคลอดสามประเวค เผตสาคาธะบ่ง กรุงเทพมหานคร 10520‎"‎‎