อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียมเรียมอคศึกษามัดนากรสุ TRIMUDOMSUKSA TRIMLDONSUKSAPATTAIAKARISUAPIA PATTHANAKARN SUVARNNABHUMI *ำาเ้าหั้นม้นปล้ล้นูนเล้แลเ Brtjo 유매는 来 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน 25MAY2024 視AO B MEKOK IANTS GIANTSI BANCKOK P골O니 Eaie TAEKWONDO นายรัชพล ใยบัว นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัล เหรียญทอง พุมเช่ ฟรีสไตล์ และเหรียญเงิน พุมเช่ ประเภทชายเดี่ยว อายุ 15-17 ปี จากการแข่งข้นเทควันโด พุ่มเชซ่ และ ฟรีสไตล์ จัดขึ้นโดยโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ Bangkok Giants Taekwondo ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 02 02-130-6445 130 www.tupp.ac.th 199 ซอยธ่มเทฮ่า17 ถน..ร่นเกล่า หนยวงคลอดสามประเวศ แผดสาตาระป่ง กรุงเทมมหานคร 10520"