อาจเป็นรูปภาพของ ‎10 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎โรงเียเรียบอุคศึกษาพัดนการต TRIMUDOMSUKSA PATTHANAKARN SUVARNNABHUMI *ถ้่าแด้นเตูุาผู้ปูานปู้นรลูสล สะนไทยเพีนง์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน 종아로 THAILAND THAI แ-เดทงรไทท์ 世東=番ツン מלים ΟΝ. Α 유코 โีองไทย ااكن นางสาวเนตรจินดา คูณผล นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เคียวรูกิ รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงน้ำหนัก 44-46 กิโลกรัม จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬชาเทควันโดแห่งประเทศไทย รายการ 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX 2024 The Series 3 ល ศูนย์กีเรากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 26 พฤษภาคม 2567 02-130-6445 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่มเทลา17 ถน.รั่นเกล่า แนวงคลอสามประเวศ เนตสาคาระป่ง กรุงเทมมหหานคร 10520‎"‎‎