อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนตรีบอุนศึกษาพดันกาสุธ TRIMUDOMSUKSA PATTHANAKARN RMLCOMSUKSAPATTAIHKAISUIPIAU SUVARNNABHUMI . เ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน THAILAND หม่ TΗ T AND ME 医季品期タ一·· นางสาวอิสรีย์ แสงดอก นักเรียนชั้น ม.4/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เคียวรูกิ รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง น้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป ในรายการสะสมคะแนนสนามที่3 1st THAILAND TEKWONDO GRAND PRIX 2024 The Series 3 ณ ศูนย์กีเรากาญจนาภิแบก มหาวิยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 02 02-130-6445 木 www.tupp.ac.th 199 ชอยร่มเกลา17 ถน.รั่มเกล่ท แขวงคลอดสามประเวต ผตลาคาธเป่ง กรุงเทพมหานคร 10520"