อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียเตรียมอุคึกษาพันากรสุ TRIMUDOMSUKSA PATTHANAKARN SUVARNNABHUMI . ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน CERTIFICATE 김제 THAИ-ЛRW CI-SH12024 แม่ตวสิตัดมับชที 581-0050700041560 ยูยิดสู บูรีโอเผ์นท์ บุรี 12567 มิถุนายน 2567 พบุรี ฮฮลล์ กรัส CERTIFCATE ByTKSSaftvi RIMHGUM/UI50 นาวสาว พิมพิลภัส ตันติวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง จากรายการต่อไปนี้ รายการที่ ยูยิตสู หญิง (เนวาชา) รายการที่ ยูยิตสู หญิง (โนกิ) รายการที่ 3 ยูยิตสู หญิง (ต่อสู้) รุ่น รุ่น16 17 40 กิโลกรัม จัดการแข่งขันขึ้นโดย สมาคมก็ฬรายูยิตสูแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทรบุรี 0213 1306442 木 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่งเกลา17 ถ.น..ร่นเกล่า แหนวงคลตอสามประเวค เยิดลาคาระบ่ง กรุงเทมมหามศร 10520"