อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรี่นตรีบอุณศึกษาพันากรสุร TRIAMUDOMSUKSA PATTANAKARN SUVARNABHUMI . ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน 4" PATTAYA "CATTAYAINTERNATIONALOPE INTERNATIONAL.O TAEKIBONDDGNAM/PNUINSNIP2R4 2024 คดี 1 ที่ประแ เซ่ เซ2 2 งสู้2 TAYA STAI แอทอนกั อิมอร์อลิง แล่ย าุทสสัมงขม 파타이피 G ธัมรก ชชบมงน ានធ្ង័ ม πο0αι ငသီအရှာဘေး コニ เด็กหญิงสุชานันท์ อินทร์แจ้ง นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภททารำพุมเช่ ทีมสามหญิง รุ่นอายุ 12 14 14 ปี ประเภทสายดำ และ เหรียญทอง ประเภทท่าร้านุมเช้ทีมสามหญิง รุ่นอายุ ปีขึ้นไป ประเภทสายดำ จากการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ th ATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 เมื่อวันเสาร์ ที่1 15 มิถุนายน 2567 D21 1306442 www.tupp.ac.th 199 ชอยร่มเกลา17 ถน.งร่มเกล่า แขวงคลอดสามประเวา เนตสาคาระบ่ง กรุงเทมมหานคร 10520"