ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายพงษ์เพชร จึงมงคลวงษ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิชาฟิสิกส์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 5 ภาคกลาง ณ เซนทรัลบางนา ระหว่างวันที่ 1–2 กรกฎาคม 2566