อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนเรียมอุคศึกษาพัฒนากรสต TRIAMUDOMSUKSA PATTANAKARN SUVARNABHUMI " สามไตรเป็นน์ำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เรียน HLAND KWONDO ក สึงยลา 13593 ตันแฝ้น ILANDA WONDO งขลา 5-16 มิกุนายน 2567 CKILD TARTIANS 110MEWTWWIDNIOO PRARDN สวะพรยพน 仁 m1.PinGL PELN ኤዮ።ሻ 日 LAND MAD M አመመተ 塩の公 เด็กชายอนันตสิน กาเจริญ นักเรียนชั้น ม.3/7 ได้รับรางวัล างวัล เหรียญทอง เคียวรูถิ รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย น้ำหนัก 63-68 กิโลกรัม การแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX 2024 Series 4 จัดโดยสมาคมดีเาทควันโดแห่งประเท ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น เซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 D21 1306442 土 www.tupp.ac.th 199 ซอยร่มเทอา17 ถ.น.รั่มเทล่า แขวงคลอฉสกมประเวศ ยดลาคาระบัง กรุงเทมมหานคร 10520"