ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ “พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย” ครัังที่ 1 (100 ปี ราชภัฏนครราชสีมา) จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ