สถาบัน Brain Adventure และ บริษัท มัลติซายเทค จำกัด ร่วมกับ Hong Kong Art Exchange Association ได้จัดการประกวดแข่งขันวาดภาพโครงการ Youth & Children Art Competition 2023 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Embrace The Nature “โอบอุ้มธรรมชาติบนผืนดิน” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งผลงานของ ด.ญ. ณัฐชา เข็มเพชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในรุ่นระดับอายุ 13-15 ปี โดยครูนิทรา สุขมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นครูให้คำปรึกษา ได้รับรางวัลประเภท Silver Award

อาจเป็นงานศิลปะรูป ข้อความอาจเป็นภาพวาดรูป แผนที่