สถาบัน Brain Adventure และ บริษัท มัลติซายเทค จำกัด ร่วมกับ Hong Kong Art Exchange Association ได้จัดการประกวดแข่งขันวาดภาพโครงการ Youth & Children Art Competition 2023 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Embrace The Nature “โอบอุ้มธรรมชาติบนผืนดิน” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เด็กหญิงศตนันท์ ตนพยอม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในรุ่นระดับอายุ 13-15 ปี ได้รับรางวัลประเภท Golden Award

 

 

อาจเป็นงานศิลปะรูป ช้าง และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "繪畫 Painting AYCAF Arts Competition Cultural Exchange 第四屆亞洲青少年兒童藝術節 藝術大賽暨文化交流 2023 4thAsiaYouth&ChildrenAtsFestiv Chidre Asia Youth Festival 13-15 嵗組別 13-15嵗組別 Ages Group 13-15 金獎 Gold Award 參賽號碼 Participant's No 參賽姓名 Participant's Name A00007 個人/學校/畫苑/機構 Individual/School/Art Centre/Institution A00047 塔桑巴耶娃艾达娜 Aidana Tassanbayeva 摩紫錡 Angie 吴彦祖 Zu 個人 Individual A00212 個人 Individual A00375 Creative Talent Academy CTA 張鎧澄 CHEUNG Hoi Ching Caris TH0008 參賽國家/地區 Participating Country/Region 香港 Hong Kong 香港 Hong Kong 馬來西亞 Malaysia 香港 Hong Kong 泰國 Thailand 泰國 Thailand Satanan Tonpayom 聖母無站聖心書院 TH0025 個人 Individual Kritchai Peetiperakul 個人 Individual"