อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "โรเรียนเรีมุดมศีคษาพันาสวธรณภูิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน EXIT மமல away way FUTURE CHAMPIONS FUTURE a Wày CHAMPIONS CALLAWAY WORL CHAMPIONSH CALLAWAY WORL CHAMPIONSI เด็กหญิงปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ นักเรียนชั้น ม.1/4 เป็นตัวแทนทีมชาติ เข้าร่วงแข่งข้นในรายกาชิงแซมบ์โลกคCG Callaway World championship ได้รับรางวัล ลำดับที่ รุ่น Girls 13-14 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 ณ รีสอร์ต Tahquitz Creek Golf เมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ต.อ.พ.ภ. 199 ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ ขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02- 1306445"