อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว และ ข้อความ