อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังตีกอล์ฟ และ ข้อความพูดว่า "โรเรียนเรียมอุดมศีกษาพันารสธรรภมิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ UNLAND ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน GAD THAILAN AD THAILA GAD THAILAND PHANTING MPIONSHIP นางสาวศิวัชญา ดีจังวิภาต นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากรายการแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD Thailand Championship สนามที่ 7/2566 วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ Uniland Golf Country Club จ.นครปฐม 199 ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ ขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-1306445 ต.อ.พ.ภ."