อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนเรีมดมนึกษาพับารสธรรภูมิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PROJECT WORK T SCI MATHS เด็กชายพุทร ธนสิทธิบูรณ์ เด็กหญิงมามิ โมซีเมะ เด็กหญิงริญญารัตน์ วรรณวรวงศ์ นักเรียนชั้น ม. 2/10 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับภาคกลาง โชน ระดับคะแนน 76.50 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 199 ขอยรั่มเล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ าตกระบัง กรุงนาพมหานคร านคร 2-1306445 www ต.อ.พ.ภ."