อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "โรเรยนเรียมอุดมนีกษาพันาสวรณภูิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Π นเกียร HAF JUNIOR เด็กชายอนันตสิน กาเจริญ นักเรียนชั้น ม.2/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A 12-14 ปี ชาย รายการ RSU FAI -FAH by ttb เพื่อฝันเพื่อวันเกียรดิยศ ครั้งที่ 13 วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 57-61 กก. 199 ชอยร่มเกล้า ถนนร่มเล้า แขวงคลองสามประเวศ ขตลาดกระบัง กรุงเภพมหานคร านคร 2-1306445 ต.อ.พ.ภ."