อาจเป็นรูปภาพของ ‎4 คน, ผู้คนกำลังตีกอล์ฟ และ ‎ข้อความพูดว่า "‎โรงเรียนเรีมุดนีกษาพันารสวรภูิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน TGA u ف்கه SINGHA Junior TGA Certificate of Achievement Certificate accredits JIRATCHAYA PREECHASUCHAT successfully completed TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2023-2024 Naraihil! Resort euntry Club Cosre :September 8+ 2023 Position Runner ekat เด็กหญิงจิรัชยา ปรีชาสุชาติ นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ในการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2023 2024 วันที่ กันยายน 2566 ต.อ.พ.ภ. ซอยรั่มเกล้า ถนบรั่มเล้า แขวงคลองสามประเวศ ขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2-1306445 www.‎"‎‎