อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า "โรเียนเรียมอุดมศึกษาพับนากาสวรรภมิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน TAEKWONJO CU เด็กหญิงกัญญาพัชร ไหมเจริญ นักเรียนชั้น ม.2/11 ร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ 10th NSDF Choi Young Seok Cup International Championship 2023 ได้รับรางวัล เหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่เดี่ยว -เหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ทีม -รางวัลนักกีพายอดเยี่ยม 199 ซอยร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-1306445 ต.อ.พ.ภ."