อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนเรียมอดมศีกษาพับาสวรณภมิ Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnnabhumi School โรงเรียนแห่งควาามสุข ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน TAEK YOP MOPEN CHAMPIONSHI BO CHAMPIONSHIPS 2023 8 OCTOBER cTOBE บสุดากีฬ้าสถาน .) Complax) L เด็กชายรัชพล ใยบัว นักเรียนชั้น ม.2/6 เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด รายการ cu OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 วันที่ ตุลาคม 2566 ได้รับรางวัลดังนี้ ด้วยนักกีฬายอดเยี่ยม พุ่มเซ ฟรีสไตล์ เดียว เหรียญทอง พุ่มเช ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย เหรียญทองแดง พุ่มเซ ทีมชาย ต.อ.พ.ภ. 199 ชอยรั่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงนาพมหานคร 1306445 tupp.ac.t"