อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และ ข้อความพูดว่า ".อ.พ.ภ. Triamudomsuksa Pattanakarn Suvarnabhumi รเียมนเีมุมีกษาพันากาสรรณุมิ School สถานศึกษาชั้นน้ำ เน้นการวิจัย สร้างและพัตมนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวปรีชญา ศรชัย นักเรียน ชั้น ม.3/1 นางสาวปวิชญา ศรชัย นักเรียน ชั้น ม.5/5 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 70 คนสุดท้าย ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Chuang Asia Thailand ยน ที่จะแจ้งเกิดในประเทศไทย โดยทุกท่าน สามารถส่งแรงเชียร์ แรงใจ uร้tมััง ONE31 และ We TV โดยออกอากาศเทปแรก ในวันที่ กุมภาพันธ์ 2567 02-130-6445 + www.tupp.ac.th � 199 ซอยร่มเกล้า17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520"