อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังอ่านหนังสือ และ เตารีดผ้า